(C) 2017 kinderopvang “De Draaitol” 0118-436953 info@dedraaitol.nl De Draaitol kinderopvang Sinds januari 2015 werk ik met Kiki kansen in kinderen. Eind 2015 heb ik een cursus gevolgd om nog beter en meer met Kiki te kunnen betrekken in de opvang. Wat houd Kiki kansen in kinderen in? KIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Daaronder vallen gastouders, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, leidsters van peuterspeelzalen en ook bijvoorbeeld logopedisten en pedagogen. Met hulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleren: 1. Motoriek, 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling, 3. Spraak & Taal 4. Rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in thema’s. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Voor ouders is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren. Thematisch werken Het KIKI-programma is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Daarbij willen we graag opmerken dat het thematisch werken geen keurslijf mag worden. Het speelse en informele leren van jonge kinderen blijft voorop staan. Er blijft altijd ruimte om kansen te grijpen! Ieder thema begint met een inleiding. Daarna volgen er afwisselende, uitdagende activiteiten zoals creatieve opdrachten, themaspelletjes en rollenspellen. Alle activiteiten passen bij het betreffende thema en zijn toegespitst op de verschillende leeftijden.